Historia

__________

Początkowo Szklarska Poręba należała do parafii Sobieszów. W roku 1488 zbudowano tu małą kapliczkę drewnianą, przy której w 1490 roku erygowano parafię afiliowaną do parafii Sobieszów.

W kilkanaście lat później w kościele tym umieszczono obraz Matki Bożej i z tej racji przybywali tu liczni pątnicy.

W czasie reformacji, większość mieszkańców Szklarskiej Poręby przeszła na protestantyzm i dlatego protestanci zajęli kościół. Jednak od XVII w. zwiększała się liczba katolików, którzy po wojnie trzydziestoletniej przyjęli od protestantów kościół w Szklarskiej Porębie Dolnej, zbudowany w 1639 roku. Opiekę duszpasterską nad katolikami w Szklarskiej Porębie do 1810 roku sprawowali cystersi z Cieplic. Po ich kasacie parafia pozostawała do roku 1813 bez opieki duszpasterskiej.

Gdy w XIX wieku w Szklarskiej Porębie zbudowano hutę szkła, zwiększyła się liczba mieszkańców miasta, w tym także katolików. W 1885 roku było ich ponad tysiąc. Właściciel Cieplic Schaffgotsch, wypełniając wcześniej złożony ślub, wybudował w latach 1883-87 kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, poświęcony 8 września 1887 roku.

W kościele znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęcony przez papieża Piusa X. W październiku 1945 roku opieka duszpasterska nad parafią w Szklarskiej Porębie została zlecona przez administratora apostolskiego we Wrocławiu krakowskiej prowincji franciszkanów. Franciszkanie pracują tu aż do tej pory.

W latach pięćdziesiątych kościół parafialny został odmalowany. Nieco później umieszczono w nim szereg obrazów namalowanych przez mieszkającego w mieście artystę malarza, Wlastimila Hofmana.

W latach siedemdziesiątych został wykupiony od gminy protestanckiej murowany kościół, który został odbudowany i poświęcony. Otrzymał tytuł: św. Maksymiliana. Kościół ten stał się siedzibą nowej parafii utworzonej z dotychczasowej parafii Bożego Ciała w maju 1998 roku, a obsługiwanej przez kapłanów diecezjalnych.

o. Marek Hałambiec OFMConv