Kancelaria parafialna

__________

SAKRAMENTY I SPIS ULIC PARAFII

CHRZEST:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka.
 • Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza.

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia.

Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nieformalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi!

MAŁŻEŃSTWO:

 • Aktualne , tj. z datę do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w poradni rodzinnej
 • Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.
 • W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka
 • Dane o świadkach ślubu
 • W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę planowanego ślubu uzgadniając to z Ks. Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na 3 miesiące przed ślubem, by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów.
 • Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. Kursach przedmałżeńskich).
 • Należy ustalić z Ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej (nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi i pobożnością katolicką).

POGRZEB KATOLICKI

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów (jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)
 • Pozwolenie Ks. Proboszcza parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii
 • Należy najpierw zgłosić u Ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny pogrzebu.
 • Ponieważ cmentarz jest w połowie parafialny i komunalny, należy zatroszczyć się aby miejsce na cmentarzu było przygotowane dla zmarłego. Jeżeli rodzina zmarłego posiada miejsce na pochówek w części parafialnej zgłasza je w kancelarii parafialnej. W przypadku braku miejsca na części parafialnej należy udać się do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie w celu wyznaczenia miejsca.

W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas Mszy świętej w dniu 11 lutego oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają Kapelani na prośbę chorego lub rodziny.

SPIS ULIC PARAFII

– Armii Krajowej
– Brzozowa
– Cicha
– Dolna
– Franciszkańska
– Górna
– Grabskiego
– Grottgera Osiedle
– Janosika Osiedle
– Jedności Narodowej (bez numerów od 1 – 18, 20, 22, 24, 26, od 28 – 51)
– Jeleniogórska
– Kasprowicza
– Klimczoka Osiedle
– Kołłątaja
– Kopernika
– Kościuszki
– Leśna
– 1 Maja (nieparzyste od 1 – 55)
– 1 Maja 9parzyste od 18 – 68)
– 1 Maja „A”
– 1 Maja „B”
– 1 Maja „C”
– 1 Maja „D”
– 1 Maja „E”
– 1 Maja „F”
– Makuszyńskiego
– Mała od 1 – 8
– Mała „A”
– Mała „B”
– Mała „C”
– Mała „D”
– Mała „E”
– Mała „F”
– Mała „G”
– Moniuszki
– Morcinka
– Muzealna
– Ks. Piotra Skargi
– Objazdowa
– Obrońców Pokoju
– Orla Skała
– Piastowska
– Podgórze Osiedle
– Podsudecka
– Prusa
– Rataja
– Sanatoryjna
– Słoneczna Polana
– Spokojna
– Sportowy Plac
– Szpitalna
– Świerkowa
– Waryńskiego
– Wesoła
– Wiejska
– Wrzosowa
– Wyszyńskiego
– Zielona