Kościoły

__________

1. Kościół Parafialny pw. Bożego Ciała

Budowla z lat 1884-1886, neoromańska, ufundowana przez Schaffgotschów. Wewnątrz obrazy i sztandary namalowane przez Wlastimila Hofmana (1881-1970. Wśród nich znajduje się obraz umieszczony w ołtarzu głównym – „Chrystus z Eucharystią” na tle Szrenicy. W dniu 29.VI.1997 została utworzona w Szklarskiej Porębie nowa parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

2. Kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP

2. Kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP – Szklarska Poręba Dolna, ul. PiastowskaŚwiątynia z lat 1755-1786, wzniesiona dla ewangelików. Budowla barokowa z dobrze zachowanym kryształowym żyrandolem. Od 1945 r. służy katolikom. Od ponad 30 lat świątynią opiekują się Państwo Anna i Stefan Kaliscy.

3. Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej

Szklarska Poręba Dolna ul. PiastowskaObecna, niewielka świątynia pochodzi z ok. 1650 r., później wielokrotnie była przebudowywana. Wcześniej jednak istniał już kościół, wybudowany najprawdopodobniej w XIII w. Jest to pierwsza i najstarsza świątynia katolicka w Szklarskiej Porębie. W XVIII w. Świątynię tą wypożyczano ewangelikom na modlitwę, do czasu, aż wybudowali oni, z pomocą katolików, swój własny dom modlitwy. Pięćset lat temu przy tym kościele Ojciec Święty Innocenty VII swoim dekretem ustanowił osobną parafię p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie. Obecnie kościół jest w remoncie.